Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 04 Mayıs 2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği gereğince asansörlerin yılda en az bir kez periyodik kontrolü yaptırılmalıdır.

Periyodik kontrol, asansörün güvenli kullanımı ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığına dair yaptırılacak olan muayene işlemi olup asansör bakım firmasının teknik personeli nezaretinde gerçekleştirilmektedir. Periyodik kontrol işlemi ile birlikte kontrole nezaret eden bakım firmasının ilgili mevzuatta belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığının tespiti de yapılmaktadır.

Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği 8.maddesi 4.fıkrası; "Periyodik kontrolün yaptırılmasına dair yükümlülük ilgili idare ve bina sorumlusuna aittir." ve 9.maddedi 1.fıkrası; "İlgili idare kendi sorumluluk alanı içerisinde bulunan asansörlerin periyodik kontrolü için Bakanlık tarafından yetkilendirilen A tipi muayene kuruluşlarından bir tanesi ile protokol imzalar" hükümleri bulunmaktadır. İlgili hükümler gereğince her bina yöneticisi, binasındaki asansörün periyodik kontrolünü yaptırma konusunda 1.derecedede sorumludur. Bağlı bulunduğu ilçede yetkili A tipi muayene kuruluşuna başvuruda bulunarak yöneticisi olduğu binanın asansörünün periyodik kontrolünü yaptırmalıdır.

Yıllık periyodik kontrolün amacı, asansörün kullanıcıların ve bakım personelinin güvenliği tehlikeye düşürmeyecek durumda olup olmadığının tespit edilmesidir. Bu doğrultuda yıllık periyodik kontrollerin yaptırılması, güvenli olmayan asansörlerin güvenli hale getirilerek kullanıma uygun hale getirilmesi bina yöneticisinin asli görevlerindendir.

Ayrıca, bina sorumlusu tarafından periyodik kontrolüne izin verilmeyen ya da güvenli hale getirilmeyen asansör, A tipi muayene kuruluşu tarafından yönetmeliğin 29.maddesi 2.fıkrası uyarınca, mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilir ve bina yönetimine gerekli bildirimler yapılır.

Bu bilgiler doğrultusunda tüm bina yöneticilerinin güvenli asansör kullanımı konusunda yönetmelik gereklerini yerine getrimesi gerekmektedir.

Asansör

Asansör Bakımında Mutlaka Profesyonel Destek Alın

Günümüzde asansörler hayatı kolaylaştıran etkenlerin başında gelir. Yüksek katlı binalarda gideceğimiz kata çıkmayı ve inmeyi kolaylaştıran asansörler güvenilir yapıları ile de ön planda yer alır. Ancak kullanılan asansörlerin güvenli ve konforlu olarak kullanılmasını sağlamak için düzenli olarak kontrol edilmelidir. Bakımları zamanında yapılan bir asansörden tam fayda sağlayabilirsiniz. Ancak bakımı yapılmayan asansörler zamanla yıpranacak ve olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilecektir. Bundan dolayı bu ayrıntılara dikkat etmek gerekmektedir. Bu tüm asansörler için geçerlidir. Özellikle toplu yaşam alanı içerisinde kullanılan asansörlerin düzenli bakımının yapılması zorunludur. Bundan dolayı bulunduğunuz noktalarda veya yaşam alanınızda asansör var ise bakımlarının yapılmış olmasına dikkat edilmelidir. Tüm asansörlerin yasal olarak belirlenmiş asansör yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş olması ve yine yönetmelikte belirlenmiş kriterler çerçevesinde  düzenli bakım ve kontrollerinin yapılıyor olması gerekir. Bu sayede daha sağlıklı sonuçlar elde edilecektir.

Kurumsal Hizmet Veren Asansör Firması Tercihi

Yaşam alanı içerisinde bulunan asansörlerin bakımı ve kontrolü konusunda mutlaka kurumsal hizmet veren firmaları tercih etmelisiniz. Bu firmalar asansörünüz için gerekli olan tüm bakımı profesyonel olarak yapar. Asansör bakımı uzmanlık gerektiren bir konudur. Bundan dolayı hiçbir asansör arızasına, yetkili kişiler haricinde müdahale edilmemelidir. Çünkü arıza veren asansöre müdahale ettiğinizde istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Bundan dolayı bu ayrıntıya dikkat etmeniz gerekir. Asansör firması tavsiye konusunda firmanın kurumsal ilkelere uygun bir şekilde hizmet verilip verilmediğine bakılır. Ayrıca alanında uzman olması ve sektör içerisindeki yerine de bakılmalıdır. Bu şartlar sağlanıyor ise firma seçilmeli ve asansörlerin bakımı düzenli olarak yapılmalıdır.

Asansör Bakımı Nasıl Yapılır

Asansörlerin çalışma koşulları göz önüne alındığında düzenli bakımlarının mutlaka yapılması gerekir. Anadolu yakası asansör firmaları kurumsal hizmet seçenekleri ile size yardımcı olmaktadır. Asansör bakımı yasal zorunluluk kapsamı içerisinde yer alır. İnsanların can güvenliği açısında bakımlarının zamanında yapılması gerekir. Yoksa kötü sonuçlar ortaya çıkabilir. Bakımı yapılan asansörün arıza oranı düşer. Bu sayede daha sağlıklı bir kullanım neticesi ortaya çıkar. Ayrıca düzenli bakım sayesinde asansörün kullanım ömründe de artış olur.

Asansör makine dairelerine yetkili kişiler haricinde girilmemesi gerekir. Uzman kişilerin yapabileceği bu iş yetkisiz kişilerce yapılmamalıdır.

 

Asansör Firması

Asansör Firması

Asansör firması ile asansör bakımları oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Bakımlar oldukça önemlidir. Ayda bir, altı ayda bir veya zaman zaman yapılan bakımlar, asansör arızalarını önlemek oluşacak arızaların nedenlerini ölçmek için hayati bir önem taşımaktadır. Bakımlar sıklıkla yapılmalı böylelikle arızalı oluşacak noktalarda önceden önlem alınmalıdır.

 Asansör firması ile bu bakımlar yerinde zamanında ve oldukça garantili olarak uygulanmaktadır. Bu aşamada öncelikle bakımlar yapılmakta daha sonra kontroller yapılarak işlemler sonlandırılmaktadır.

Özellikle kullanım alanlarına, yük veya insan taşımacılığına göre ayrılan asansörlerde bakım zamanları da birbirinden farklı olarak özel bir titizlikle yapılmaktadır. Özellikle altı ayda bir veya üç ayda bir bakımların yapılması gerekmektedir. Asansör firmaları bu aşamada özel randevu ve servis özelliği ile çalışmalar yapmaktadır.